SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2020/2021

Matylda Brzywczy

.

Martyna Pypłacz

.

SKARBNIK

 

Kamila Migas

.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Aleksandra Borkowska

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami (współpraca z wychowawcami klas);

  • współpraca z samorządami klasowymi;

  • przeprowadzenie akcji charytatywnych (zbiórka na schronisko dla zwierząt, zbiórka baterii itp.);

  • opiniowanie dokumentów szkolnych;

  • wprowadzenie przywileju uczniowskiego (szczęśliwy numerek);

  • propagowanie bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią;

  • spotkania Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;

  • gazetki okolicznościowe;

  • organizacja i współorganizacja imprez szkolnych -dyskoteki, walentynki, mikołajki, apel o Unii Europejskiej, dzień z określonym kolorem;

  • organizacja konkursów szkolnych.