RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY

p. Marcin Niemczyk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

p. Katarzyna Nowak

SKARBNIK

p. Małgorzata Kosma 

SEKRETARZ

p. Marta Zembik

KOMUNIKAT DLA LUDZI Z KLASĄ!


Nawet niewielkie składki przynoszą dużo korzyści.

BANK PEKAO S.A.
74 1240 4155 1111 0011 0202 3146