RODO


WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAPISANE W FORMACIE PDF

LP.

POBIERZ

1.

Obowiązek informacyjny -szkoła

2.

Klauzula - obowiązek informacyjny monitoring

3.

Wniosek - prawa osób fizycznych

4.

Zał. 1 -Wniosek o udostępnienie zapisu z monitoringu

5.

Zał. 2 -Wniosek o wgląd do monitoringu wizyjnego

6.

Zał. 3 - Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego