GRONO PEDAGOGICZNE


Pracownicy naszej szkoły

rok szkolny 2020/21

Aktualnie nasza szkoła zatrudnia 22 nauczycieli, wszyscy posiadają wykształcenie wyższe i minimum tytuł magistra oraz wieloletnie doświadcznie.


LP.

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

01.

mgr Jolanta Brzozowska

dyrektor szkoły

02.

mgr Danuta Bok

religia

03.

mgr Aleksadra  Borkowska

 język angielski

04.

mgr Beata Brzoska

biologia

05.

mgr Agnieszka Chrustowska

matematyka

06.

mgr Natalia Cygan

język polski

07.

mgr  Anna Markiewicz

język angielski

08.

mgr Monika Gwóźdź-Flasza

język polski, technika

09.

mgr Katarzyna Helwing

edukacja wczesnoszkolna

10.

mgr Aleksandra Hilus

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

11.

dr Joanna Janek

matematyka, chemia

12.

mgr Janusz Jopert

geografia, przyroda, świetlica

13.

dr Marta Kazienko-Szczerbak

pedagog, logopeda

14.

mgr Hanna Kuligowska

plastyka, świetlica

15.

mgr Agata Nowak-Szeligowska

edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie do życia w rodzinie, logopeda

16.

mgr Sabina Polak-Wollek

muzyka, plastyka

17.

mgr Joanna Przybysz

wychowanie fizyczne, świetlica, doradztwo zawodowe

18.

mgr Barbara Smolej

język niemiecki, informatyka,  biblioteka

19.

mgr Anna Sygut

fizyka, informatyka

20.

mgr Adrian Tarasiuk

historia, wos, edukacja regionalna

21.

mgr Renata Wadas

religia

22.

mgr Aleksandra Wesoły

edukacja wczesnoszkolna