GRONO PEDAGOGICZNE


Pracownicy naszej szkoły

6Aktualnie nasza szkoła zatrudnia 25 nauczycieli, wszyscy posiadają wykształcenie wyższe i minimum tytuł magistra oraz wieloletnie doświadcznie.

 

LP.

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

01.

mgr Jolanta Brzozowska

dyrektor szkoły, język polski

02.

mgr Danuta Bok

religia

03.

mgr Aleksadra  Borkowska

 język angielski

04.

mgr Beata Brzoska

biologia

05.

mgr Chrustowska Agnieszka

matematyka

06.

mgr Natalia Cygan

język polski

07.

mgr Bartosz Dąbrowski

historia, wos, edukacja regionalna

08.

mgr Monika Gwóźdź-Flasza

język polski, technika

09.

mgr Katarzyna Helwing

edukacja wczesnoszkolna

10.

mgr Aleksandra Hilus

wychowanie fizyczne

11.

dr Joanna Janek

matematyka, chemia

12.

mgr Janusz Jopert

geografia, przyroda, świetlica

13.

mgr Rafał Kalinowski

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

14.

dr Marta Kazienko-Szczerbak

pedagog, logopeda

15.

mgr Hanna Kuligowska

edukacja wczesnoszkolna

16.

mgr Agata Nowak-Szeligowska

edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie do życia w rodzinie, logopeda

17.

mgr Sabina Polak-Wollek

muzyka, plastyka

18.

mgr Joanna Przybysz

świetlica, doradztwo zawodowe

19.

mgr Barbara Smolej

język niemiecki, informatyka,  biblioteka

20.

mgr Anna Sygut

fizyka, informatyka

21.

mgr Katarzyna Szulik

religia

22.

mgr Aleksandra Wesoły

świetlica

23.

mgr Mariusz Zwolak

język angielski