WAŻNE DOKUMENTY SZKOLNE


WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAPISANE W FORMACIE PDF

LP.

NAZWA DOKUMENTU

POBIERZ

01.

Statut Szkoły i WZO

Statut szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły, znajdują się w nim m.in.:

  • postanowienia   ogólne   dotyczące   Szkoły  Podstawowej  nr  14  w Mysłowicach,
  • informacje o celach i zadaniach szkoły,
  • informacje o organach szkoły,
  • opis organizacji szkoły:
  • prawa i obowiązki dotyczące uczniów i nauczycieli,
  • informacje o nagrodach i karach dotyczące uczniów,
  • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO).

02.

Program wychowawczo-profilaktyczny

03.

Harmonogram Promocji Zdrowia

04.

Regulamin e-Dziennika

05.

Podręczniki 2019-20


Podręczniki- religia 2020-21

06.

Druk zwolnienia z lekcji

07.

Procedury- zagrożenie chorobą zakaźną

08.

Procedury egzaminacyjne klasa 8

09.

Procedury zwrotu podręczników 

10.

Druk zwolnienia z wychowania do życia w rodzinie

11.

Regulamin funkcjonowania szkoły  od dnia 1 września 2020 roku w warunkach epidemii.